۱۳۹۵ فروردین ۹, دوشنبه

False teaching of science in history: آموزش های غلط علمی در طول تاریخ

False teaching of science in history: آموزش های غلط علمی در طول تاریخ: کسانی که به علم و دانش خیانت کرده اند باسند و مدرک معرفی می کنم. 1-) ارشمیدس با خطکش دو نشان و کسر بی هویت بیست و دو هفتم خیانت به جه...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر