۱۳۹۵ فروردین ۹, دوشنبه

False teaching of science in history: دکارت کثیف با محور مختصات احمقانه اش علم و دانش ری...

False teaching of science in history: دکارت کثیف با محور مختصات احمقانه اش علم و دانش ری...: خیانت دکارت نسبت به جامعه بشری غیر قابل بخشش است . محور مختصات دکارتی مجهولات مرا باید پاسخگو باشد یا دانسته های مراتکرار کن...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر