۱۳۹۴ دی ۱۹, شنبه

در کشور عقب مانده ما از جهان سوم 500 سال است که علم و دانش مرده است

به کارهای عظیم من و توجه مسئولین مراجعه کنید
جلوی چاپ کتاب علمی تحقیقی تخصصی به خاطر چند مدرک زنده گرفته شده است
www.dinbali.com

۱ نظر: