۱۳۹۴ دی ۱۹, شنبه

اموزش غلط مخرب است

استاد تعریف Sin ..Cos را نفهمیده است
www.dinbali

۱ نظر: