۱۳۹۴ دی ۱۸, جمعه

آموزش های غلط علمی در طول تاریخ: اشکال هندسی را خوب نشناخته ایم .

آموزش های غلط علمی در طول تاریخ: اشکال هندسی را خوب نشناخته ایم .: یکی از اشکال معتبر هندسی که مثلث قائم الزاویه است را بخوبی درک و فهم نکرده ایم . www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر