۱۳۹۴ دی ۱۸, جمعه

کار شکنی های علنی

در شکل قبلی عدد را از روی ضلع مثلث قائم الزاویه بر می دارید.تا کثافت کاری آشکار نشود.. عدد 5 را می گویم.
رسم به آن ظرافت مرا آنقدر بی قواره بزرگ می کنید تا توی ذوق بینده بزند .
من هم دارم که در جای مخصوص وسر بزنگاه آن چنان توی کاسه شما بریزم که نتوانید جمع کنید .
www.dinbali.com


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر