۱۳۹۴ دی ۱۹, شنبه

آموزش های غلط علمی در طول تاریخ: اموزش غلط مخرب است

آموزش های غلط علمی در طول تاریخ: اموزش غلط مخرب است: استاد تعریف Sin ..Cos را نفهمیده است www.dinbali

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر