۱۳۹۴ دی ۱۹, شنبه

ترسیم نا موفق استاد در رسم


ترسیم 5 ضلعی موفق نیست چون شکاف دارد
تا امروز کسی متعرض نشده است .
به عبارتی کسی نفهمیده که 5ضلعی منتظم رسم نشده است

۱ نظر:

  1. استادی که عدد را رسم می کند باید 5 ضلعی اش شکاف بردارد

    پاسخحذف