۱۳۹۴ دی ۱۸, جمعه

استاد و مربی ابله

این استاد برای طول اضلاع مثلث قائم الزاویه رعایت نظم و ترتیب رانکرده است .
از روی شکم و فضولات معدی عدد تعین کرده و استعمال کرده است
www.dinbali.com

۱ نظر: