۱۳۹۵ فروردین ۱۰, سه‌شنبه

محیط یک مربع می تواند با پیرامون پر شمار مستطیل برابر و مساوی نقطه به نقطه باشد.

ولی تنها محیط یک مربع با پیرامون یک دایره و محیط یک مثلث متساوی الاضلاع برابر نقطه به نقطه  است .
این مطلب را دانشمندان نمی دانند.و روح شان هم  از این موضوع خبر ندارد..
www.dinbali.com
pi=3.154700538379۱ نظر: