۱۳۹۵ فروردین ۱۰, سه‌شنبه

محور مختصات دکارت بهیچ روی در هندسه کاربرد ندارد.

محور مختصات دکارت قادر نیست برای نقاط بهم پیوسته یک خط هندسی طول و عرض تعین کند..
محور مختصات نمی تواند یک کمان 90 درجه را بر روی یک محور انطباق نقطه به نقطه دهد..
محور مختصات دکارت فاقد ارزش علمی است .
www.dinbali.com

pi=3.154700538379

۱ نظر: