۱۳۹۵ فروردین ۹, دوشنبه

دکارت کثیف با محور مختصات احمقانه اش علم و دانش ریاضی راسد کرد

خیانت دکارت نسبت به جامعه بشری غیر قابل بخشش است .
محور مختصات دکارتی مجهولات مرا باید پاسخگو باشد یا دانسته های مراتکرار کند.؟
نوآوری دکارت با محور مختصات .شبیه نو اوری ارشمیدس با خطکش دو نشان است .
هردو با این نوآوری های بی اساس حماقت و بلاهت خود را ثابت کرده اند.
هرچند دانشمندان و اساتید احمق تر متوجه کار این دو نشده اند..
هندسه به سبب تجریدی شهودی بودن سراسر مملو کشفیات است .
در مقابل حساب به دلیل تجریدی صرف بودن محروم ازکشفیات است و باید به تئوری و نظریه قناعت کند.
آنکه فهم این معنا کند کبریت احمر است .
www.dinbali.com
pi=3.154700538

۱ نظر: